'Ik durf voor mezelf op te komen'

Sterk in de klas en kinderopvang

Naar school gaan is niet voor ieder kind makkelijk. Sommige kinderen vinden het moeilijk om met hun klasgenootjes om te gaan of kunnen zich slecht concentreren. Andere kinderen zijn verlegen of zo enthousiast dat ze onrustig zijn of andere kinderen pijn doen.


Voor alle kinderen die moeite hebben om mee te doen op school, de peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf heeft Triade 'Sterk in de Klas / Kinderopvang /School' ontwikkeld. Op een groot aantal onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven in Flevoland heeft Triade een medewerker gevestigd. Samen met ouders, leerkrachten of begeleiders in de kinderopvang werken we op vaste tijden aan de sociale en emotionele vaardigheden van het kind. Het doel: een kind dat met plezier naar school of opvang gaat. En weer kan meedoen. In de klas en thuis. Vanuit school zoeken we de verbinding tussen school en de thuissituatie.

Voor wie?
Sterk in de Klas / Kinderopvang / School is er voor kinderen in het reguliere, het speciaal basis, cluster onderwijs en in de dagopvang, met
• een sociale en/of emotionele ontwikkelingsvraag
• een verstandelijke en/of fysieke beperking

Één kind, één plan; thuis en op school
Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor de omgeving. Het kind, de docent en de ouders werken gezamenlijk aan dezelfde doelen. Schooluitval wordt voorkomen met onze aanpak op maat. Ons motto is één kind, één plan, thuis en op school. Sterk in de Klas biedt thuis en op school ondersteuning aan:

Het kind
- met oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang met anderen

Het gezin
- met het versterken van de opvoedsituatie en de samenwerking met de docent

De docent
- met adviezen voor het omgaan en ondersteunen van het kind in de klas.

Methodieken
Wij streven ernaar dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf dingen doen. Het versterken van eigen kracht en regie noemen we dat. Dit uitgangspunt staat centraal in de wetenschappelijk bewezen methodiek die we gebruiken: Gezin Centraal.

Moeder van Cynthia: “Ik merk dat mijn band met Cynthia verbeterd is.”

Cynthia: 'Op school vond ik het spannend om dingen te zeggen. Vooral als een ander iets deed dat ik niet leuk vond. Thuis kon ik verdrietig worden en mij wat ‘aanstellen’. Mijn moeder had dan veel moeite om me te kalmeren.’
‘Na de hulp van Sterk in de Klas is Cynthia een stuk zekerder is geworden’, zegt haar moeder. ‘Thuis vertelt ze zelfs waar ze goed in is.’ ‘Ook in de klas durft ze meer te zeggen’, vindt haar juf. Het is fijn dat Cynthia zelf weer met plezier naar school gaat en voor zichzelf opkomt.

Vragen?
mail ons