Ik ben weer mens geworden

Schizofrenie & beschermd wonen

Een veilige en prikkelarme woonomgeving, met aandacht, continuïteit en structuur. Waar lotgenoten en begeleiders jouw gedrag herkennen en accepteren. Waar je in je waarde wordt gelaten en je eigen leven kunt leiden. 

Dit kenmerkt de beschermde woonomgeving die Triade biedt aan mensen met schizofrenie. In de woning draait het om meedoen! Zelf het huishouden runnen, deelnemen aan de maatschappij en contacten leggen. Dat maakt uw leven leuk en waardevol. Ondersteuning is er natuurlijk ook: begeleiders zijn 24 uur per dag beschikbaar.

Unieke zorgconcept
De beschermde woonomgeving van Triade is uniek in Nederland en te vinden op twee locaties: aan de Stavorenstraat in Lelystad en het Kick Wilstraplantsoen in Almere.

Preventie
De beschermde woonomgeving en begeleiding van Triade voorkomen vereenzaming, verwaarlozing en maatschappelijke overlast.

Voor wie?
Beschermd wonen is er voor mensen met
• schizofrenie
• psychotische stoornissen
• moeilijk te begrijpen gedrag
• een psychische beperking

Methodieken
Wij streven ernaar dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf dingen doen. Het versterken van eigen kracht en regie, noemen we dat. Dit uitgangspunt staat centraal in de wetenschappelijk bewezen methodiek die we gebruiken bij deze woonvorm: Rehabilitatie & Herstel.

In het kader van het lustrum van het Kick Wilstraplantsoen in Almere is er een speciale jubileumuitgave geweest waarin meer te lezen is over dit ouderinitiatief.

 

Vragen?
mail ons