'Ik durf voor mezelf op te komen'

Sterk in de klas en kinderopvang

Naar school gaan is niet voor ieder kind makkelijk. Sommige kinderen vinden het moeilijk om met hun klasgenootjes om te gaan of kunnen zich slecht concentreren. Andere kinderen zijn verlegen of zo enthousiast dat ze onrustig zijn of andere kinderen pijn doen.

Voor alle kinderen die moeite hebben om mee te doen op school, de peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf heeft Triade 'Sterk in de Klas / Kinderopvang /School' ontwikkeld. Op een groot aantal onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven in Flevoland heeft Triade een medewerker gevestigd. Samen met ouders, leerkrachten of begeleiders in de kinderopvang werken we op vaste tijden aan de sociale en emotionele vaardigheden van het kind. Het doel: een kind dat met plezier naar school of opvang gaat. En weer kan meedoen. In de klas en thuis. Vanuit school zoeken we de verbinding tussen school en de thuissituatie.

Voor wie?
Sterk in de Klas / Kinderopvang / School is er voor kinderen in het reguliere, het speciaal basis, cluster onderwijs en in de dagopvang, met
• een sociale en/of emotionele ontwikkelingsvraag
• een verstandelijke en/of fysieke beperking

Methodieken
Wij streven ernaar dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf dingen doen. Het versterken van eigen kracht en regie noemen we dat. Dit uitgangspunt staat centraal in de wetenschappelijk bewezen methodiek die we gebruiken: Gezin Centraal.

 

Vragen?
mail ons