'Stap voor stap vooruit'

Specialistisch kinderbehandelcentrum

Een veilige plek en passende ondersteuning. Kleine stappen zetten, zoals leren drinken uit een beker, of leren reageren op geluid.

Op de kinderbehandelcentra van Triade bieden we op diverse niveaus ondersteuning. Met het team deskundige en betrokken professionals zetten we gezamenlijk een behandelomgeving neer waarin alles in het teken staat van ontwikkeling en het stimuleren daarvan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en gedragsdeskundigen. We werken samen met ouders zodat ook thuis aandacht is en blijft voor de ontwikkeling, passend bij het niveau van het kind.

Op het kinderbehandelcentrum is er individuele aandacht en zijn er groepsactiviteiten. Kinderen leren bijvoorbeeld om uit een beker te drinken, te eten, zich aan te kleden, te reageren op geluiden of lekker te fietsen. De stappen die we zetten, bepalen we samen met het kind en de ouder.

Voorbereiden op overstap
In het behandelcentrum bereiden we kinderen voor op de overstap naar een plek waar kinderen het best tot hun  recht komen. Dat kan het (speciaal) onderwijs zijn of een andere vorm van dagbehandeling. Is deze stap niet passend, dan kan het kind op de speciale groep op het kinderbehandelcentrum blijven.

Drie locaties
Triade heeft op drie locaties in Flevoland een kinderbehandelcentrum: in Almere, Lelystad en Emmeloord.

Voor wie?
Het kinderbehandelcentrum is er voor kinderen met
• een (ernstige) ontwikkelingsachterstand
• een verstandelijke beperking
• lichamelijke beperkingen
• autisme
• moeilijk te begrijpen gedrag

Methodieken
Wij streven ernaar dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf dingen doen. Het versterken van eigen kracht en regie noemen we dat. Dit uitgangspunt staat centraal in de wetenschappelijk bewezen methodieken die we gebruiken: Gezin Centraal, Vlaskamp, Triple C en BOL/EIM.

 

Vragen?
mail ons