Expertise op afroep

Een goede diagnose is cruciaal en vormt de basis voor een plan van aanpak.

Triade adviseert wijkteams, gemeenten, woningcorporaties en burgers over de ondersteuning en begeleiding van mensen met een hulpvraag.

Om snel de juiste diagnose te stellen, heeft Triade bijvoorbeeld een quickscan ontwikkeld. Een praktisch handvat om de hulpvraag van een klant boven tafel te krijgen en er mee aan de slag te gaan.

Hulp overnemen
Loopt in een later stadium de ondersteuning of begeleiding alsnog vast? Dan kunnen specialisten van Triade de hulp of begeleiding overnemen of de weg wijzen naar de juiste zorgaanbieder.

Voor wie?
De quickscan is er voor
• wijkteams
• gemeenten
• woningcorporaties
• burgers
• andere partijen die te maken hebben met hulpvragen van burgers

 

Vragen?
mail ons