Triade als werkgever

Triade helpt mensen meer invloed op hun leven te krijgen. En zelfstandig te zijn, waar dat mogelijk is. Want hoe meer een mens zélf kan, hoe beter hij zich kan ontwikkelen. En hoe meer hij zichzelf kan zijn. Triade helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Thuis, op school of bij het werk. Dát maakt het leven waardevol.

Triade biedt in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking en jeugdzorg aan kinderen en gezinnen. Zorg en ondersteuning wordt geboden volgens wetenschappelijk bewezen methodieken. Alle methodieken versterken de eigen kracht en regie van cliënten.

De zorg wordt vanuit 100 locaties geleverd. Bij Triade werken ca. 1100 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden aan zo'n 2.200 cliënten

Kijk hier voor voor meer informatie over Triade.

Zelforganisatie

Met zelforganiserende teams wil Triade de zorg aan cliënten verbeteren. Het primaire proces, de zorg aan cliënten, wordt centraal gesteld en krijgt regelruimte en regie. Zorgmedewerkers staan het dichtst bij de cliënt. Zij kunnen het beste bepalen wat er nodig is voor de cliënt.

Na een succesvolle pilot, is eind 2015 besloten zelforganisatie breed in de organisatie door te voeren. Dit gebeurt op initiatief van de teams. Zij kunnen zichzelf aanmelden om, zoals dat bij Triade heet, ZOT (Zelf Organiserende Teams) te worden.

De teams worden ondersteund door teamcoaches, ervaren Triade medewerkers die intern worden opgeleid om teams bij het ZOT proces te ondersteunen.

Triade is dus volop in ontwikkeling en zet met ZOT in op meer betrokkenheid en werkplezier van medewerkers en daarmee een hogere cliënttevredenheid.

Vragen?
mail ons