Stage

Ben jij op zoek naar een leuke stageplaats?
Bij Triade ben je van harte welkom als stagiair! Triade biedt een goed leerklimaat met stagevergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg. Bij ons maak je kennis met het beroepenveld Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg of psychiatrie.

Hoe begeleiden we je in je stagetijd?
IJkpunten in de begeleiding van stagiaires zijn voor ons jouw persoonlijke ontwikkeling in je toekomstig beroep, je mag leren! Je draait mee in alle levensaspecten van onze cliënten. Triade heeft ruim 2000 cliënten van alle leeftijden. We helpen hen thuis of dichtbij huis vanuit 123 locaties in de provincie Flevoland. Dit doen we met 1100 medewerkers en 500 vrijwilligers.

Er zijn stageplaatsen voor:
MBO: Maatschappelijke Zorg niveau 4 + 3, Pedagogisch Werker Jeugdzorg 4, Helpende Zorg en Welzijn 2 Sport en Bewegen 4+3, Dierverzorging 4+3, Administratieve beroepen 4+3, Managementassistent/secretaresse 4 

HBO: SPH, Pedagogiek – specifiek voor Jeugdzorg, Logopedie, Fysiotherapie, Human Resources. 

Universiteit: Orthopedagogiek. 

Stageperiode: bij Triade zijn de zorgstages 3 dagen per week, minimaal een half jaar.

Wat heb je nodig voor aanvang van de stage:

  • Hepatitus B vaccinatie: voor aanvang van de stage moet je minimaal 2 inentingen hebben gehad
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): iedere stagiair moet een VOG aanvragen

Klik hier voor een overzicht van stageplaatsen.

 

 

Vragen?
mail ons