Expertisecentrum

Het expertisecentrum heeft een variatie aan disciplines en specialisten. We bieden vanuit de verschillende vakgebieden en invalshoeken kennis en coaching.

Samen maakt sterker
Samen met u kijken we naar de vragen en of behoeftes op het gebied van zorg en ondersteuning. U kunt bij ons terecht voor onderzoek, advisering, behandeling en preventie. We maken daarbij gebruik van een multidisciplinaire aanpak. De medewerkers expertise centrum coachen en adviseren medewerkers die dagelijks met de cliënten werken. Deze samenwerking draagt bij aan verhoging van de kwaliteit van de behandelzorg. In samenwerking met de VU Amsterdam wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Vanuit dit convenant bieden we opleidingsplaatsen voor gedragsdeskundigen. Ook binnen andere disciplines worden opleidingsplaatsen geboden, mede om nieuwe kennis binnen te halen en bij te dragen aan de vorming van nieuwe werkers in de zorg.

Het multidisciplinaire team  bestaat uit:

  • gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen)
  • GZ-psychologen
  • logopedisten
  • ergotherapeut
  • fysiotherapeuten
  • AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten)
  • sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • diagnostisch medewerker

Daarnaast is er de mogelijkheid andere therapeuten in te zetten.

Vragen?
U denkt aan een second opinion, diagnostiek of een andere vraag, mail naar info@triade-flevoland.nl. U ontvangt binnen een werkweek een reactie terug.

Vragen?
mail ons