Tweede Kamerlid Joël Voordewind op werkbezoek

Op vrijdag 10 april bracht een delegatie van de Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie een bezoek aan Lelystad. Joël Voordewind liet zich, als woordvoerder op het gebied van jeugdzorg, uitvoerig informeren over de ervaringen die de gemeente heeft opgedaan op het gebied van jeugdzorg. Onderdeel van het werkbezoek was ook een bezoek aan jeugdinstelling “De Kokkel” van Triade. Daarbij bleek hoe belangrijke goede zorg en hulp aan kinderen is, die daar niet zonder kunnen. De Tweede Kamer fractie was in Lelystad op uitnodiging van de wethouder Jeugdhulp Elly van Wageningen.

Sluitend aanbod
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdhulp. Gemeenten hebben daarbij niet alleen een lokale verantwoordelijkheid maar werken ook in regionaal verband samen, om te komen tot een sluitend aanbod van ondersteuning aan jongeren. Lelystad werkt sinds 1 januari met Jeugd- en gezinsteams, die zijn samengesteld uit verschillende organisaties, die betrokken zijn bij de hulp aan jongeren. “Lelystad heeft daarbij enorm veel werk verzet in korte tijd en heeft samen met betrokken organisaties de hulp aan jeugdigen vorm gegeven. Zo is er veel aandacht besteed aan samenwerking tussen de hulpverlenende instanties, zodat er snel geschakeld kan worden naar zwaardere hulp indien dat nodig is, maar ook weer snel terug naar lichtere hulp als het weer kan,” aldus wethouder Elly van Wageningen.

Financiële gevolgen toekomst
Vanuit Den Haag is ook veel aandacht voor de decentralisatie van de jeugdhulp. Joël Voordewind ging graag in op de uitnodiging van de gemeente Lelystad om te kijken hoe Lelystad dit heeft georganiseerd en tegen welke knelpunten zij als gemeente aanlopen. Wethouder Jop Fackeldey gaf daarbij ook een toelichting op de financiële gevolgen van de invoering van deze taken voor de gemeente Lelystad. Om naar de toekomst toe goede ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de jongeren in de stad, dan moet de gemeente daar voldoende financiële armslag voor krijgen uit Den Haag.

Aandacht houden
De heer Joël Voordewind was onder de indruk van de goede manier waarop de gemeente Lelystad uitvoering heeft gegeven aan taken die bij de gemeente zijn neergelegd. In gesprek met betrokken bestuurders en medewerkers bleek dat veel al goed loopt, maar dat er ook (financiële) zaken zijn die aandacht nodig hebben. Het is dan ook goed om middels dit soort werkbezoeken daar een beeld van te krijgen. “Wij zullen ons in de Tweede Kamer zeer kritisch blijven opstellen als het gaat om verdere bezuinigingen in het sociaal domein,” aldus Joël Voordewind.  

 

Vragen?
mail ons