Triade en Vitree onderzoeken mogelijkheden bestuurlijke fusie

Vandaag leggen Triade en Vitree aan de medezeggenschapsraden van beide organisaties een adviesaanvraag voor. Zij willen onderzoeken of een bestuurlijke fusie een geschikte vorm is om intensiever samen te werken. Het doel is goede zorg te leveren met gekwalificeerd personeel en in gemeenten en wijken zichtbaar zijn.

‘We willen zoveel mogelijk kinderen en gezinnen die professionele ondersteuning nodig hebben, helpen’, vertelt Micky Adriaansens, bestuurder Triade. ‘Om die diensten goed aan te kunnen blijven bieden hebben we een bepaalde omvang nodig. Neem bijvoorbeeld ondersteuning thuis. Als in een wijk maar één gezin wordt geholpen dan wordt het duur om daar een team van professionals voor klaar te hebben staan. Als een organisatie meer gezinnen in die wijk helpt dan is dat wel haalbaar.’

Makkelijke doorstroming
‘Onze zorgvormen sluiten straks nog beter op elkaar aan’, vult Vitree-bestuurder Paul van der Linden aan. ‘Neem bijvoorbeeld pleegzorg. Soms blijkt dat een kind, tijdelijk, meer nodig heeft dan een pleeggezin. Dan kunnen kinderen gemakkelijker en sneller naar bijvoorbeeld een gezinshuis van Triade waar gespecialiseerde jeugdzorg geboden wordt. Zonder dat daar eerst allemaal ingewikkelde procedures voor doorlopen moeten worden. En dat geldt voor meer diensten.’

Vakbekwaamheid professionals
Een ander belangrijk voordeel van samenwerking is het waarborgen van de kwaliteit en expertise. Door samen op te trekken kunnen de professionals van elkaar leren en zich beter ontwikkelen. Er kan meer en gespecialiseerde scholing worden georganiseerd. Bovendien blijven de organisaties als werkgever interessant omdat er voldoende ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden zijn.

Eerst onderzoeken
Beide organisaties benadrukken het belang van een zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden. Hierbij kijken zij ook naar de ontwikkelingen binnen de gemeenten. Voor het onderzoek nemen zij een half jaar de tijd. Wanneer de medezeggenschapsraden positief adviseren, start de onderzoeksfase.

-3 februari 2015-

Vragen?
mail ons