Gesponsorde speelmaterialen voor Zeedauw

Orthopedagogisch Kinderbehandelcentrum Zeedauw van Triade heeft van Serviceclub InnerWheel Almere/’t Gooi vandaag heel veel speelmateriaal gesponsord gekregen.

‘Ons normale budget voor spel- en ontwikkelmateriaal is zeer beperkt, en het was dus een tijd geleden dat we wat nieuws hebben kunnen aanschaffen. Des te groter zal het speelgenot straks zijn,’ legt Karin Wakkermans van Zeedauw uit. ‘Toen we werden benaderd door Innerwheel werden onze medewerkers op de groepen heel enthousiast. We mochten een wensenlijst aanleveren waarop Innerwheel ging kijken wat ze voor ons konden doen.  Wij waarderen dit initiatief van Innerwheel ten tijde van bezuinigingen, enorm.’

‘Een van de doelstellingen van Innerwheel is dat we ook sociaal en maatschappelijk iets ondernemen. En van deze of gene hoorden wij van Triade. De sponsorgelden hebben we via meerdere acties binnen gekregen,’ vertelt Anna Riemke van Netten, president van Innerwheel Almere/’t Gooi. ‘De opbrengsten van ondermeer een bridgedrive, golftoernooi en de Innerwheel sale hebben tot deze prachtige gift geleid.’

Vandaag vond de officiële overhandiging plaats van het speelgoed. Glunderende gezichten van de kinderen die als dank tekeningen overhandigden aan enkele leden van Innerwheel gaven aan hoe blij de kinderen en medewerkers met het speelgoed zijn!

Bij Zeedauw krijgen kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking met veel bijkomende problemen (zoals autisme, motorische en visuele beperkingen, medische problematiek) passende ondersteuning. Zeedauw leert kinderen vaardigheden en bereidt ze voor op een vorm van onderwijs of dagbesteding.

-21 november 2014-

Vragen?
mail ons