Kokkel wordt KBC Lelystad

Kinderbehandelcentrum De Kokkel vierde vandaag haar 40-jarig jubileum. Met ballonnen, muziek én een nieuwe naam: ‘Kinderbehandelcentrum Lelystad’. Dit werd feestelijk gevierd. Niet alleen voor de kinderen en de medewerkers, ook de vrijwilligers en de ouders waren erbij. Zo kon een kijkje genomen worden in het dagelijks reilen en zeilen op de groepen. Kinderbehandelcentrum Lelystad is er voor kin­deren van 0-18 jaar met een ontwikkelings­achterstand, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of bijkomende pro­blematiek zoals autisme, eetproblematiek, lichamelijke beperkingen en/of medische problematiek.

Karoline Sips, regiomanager Jeugd: ‘Na 40 jaar De Kokkel in Lelystad is het tijd voor een naam die meer bij onze behandeling en begeleiding past. Die laat zien waar we voor staan en wat we doen. Namelijk een plek voor overdag waar uw kind passen­de ondersteuning krijgt, waarbij u erop kunt vertrouwen dat uw zoon of dochter in goede handen is.’ Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan heeft Wethouder Elly van Wageningen een cheque overhandigd aan Afien Spreen, bestuurder van Triade.

Ontwikkelen op eigen niveau
Op het kinderbehandelcentrum bieden we, op diverse niveaus, behandeling en ondersteuning. In een team van deskundige en betrokken professionals staat alles in het teken van ontwikkeling en het stimuleren daarvan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van de logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, gedragsdeskundige en muziek- en bewegingsbegeleider. We leren kinderen o.a. motorische vaardigheden, stimuleren de zelfredzaamheid en helpen ze om te leren communiceren. We bereiden kinderen voor op een overstap naar het (speciaal) onderwijs of een andere vorm van dagbehandeling.

Gezin Centraal
Het kinderbehandelcentrum werkt samen met de ouders zodat ook thuis de geleerde vaardig­heden toegepast kunnen worden en ook daar aandacht is voor de ontwikkeling, passend bij het niveau van het kind.

Vragen?
mail ons