Afien Spreen, bestuurder Triade

 Triade Afien Spreen 0002415

Afien Spreen is de nieuwe bestuurder van Triade. Per 1 juni 2016 vertegenwoordigt zij de Raad van Bestuur. Afien is 58 jaar en woont in Utrecht met haar gezin. Vanaf de start van haar loopbaan is Afien betrokken geweest bij Zorg en Welzijn. Zij is onderzoekend, staat voor de cliënt en is vol energie om voor Triade aan de slag te gaan.

De medewerkers stelden haar de volgende vragen:

Wat wilde je vroeger worden?
Verpleegkundige, maar dat heette toen nog zuster. Ik wil graag voor mensen zorgen en iets betekenen voor zieke mensen. Ik ben de verpleegkunde opleiding gaan doen en gestart bij het Academisch Ziekenhuis in Groningen als verpleegkundige. Daarna heb ik de kinderaantekening gehaald en heb als kinderverpleegkundige 10 jaar op de kinderafdeling gewerkt. In deze periode ontwierp en maakte ik veel kleding. Ik had samen met creatieve vrienden een winkel voor zelfgemaakte producten zoals kleding, sieraden en serviezen.

Waar ben je in je vrije tijd het liefste mee bezig?
In mijn schaarse vrije tijd ben ik graag bij mijn gezin of ga er lekker op uit. Naar de bloemenmarkt in Utrecht  of gezellig koken met vrienden. Daarnaast fiets ik graag en hou ik van zeilen. Ik zou graag eens naar de Caribische eilanden varen en met een snorkel in het water dobberen. Mijn droom voor later is een huis aan het water met een bootje.

Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd toezichthouder bij Brabantzorg en bij het ROC Midden Nederland. Naast zorg heeft onderwijs ook mijn passie. Ik vind het belangrijk dat de medewerkers van Triade goed opgeleid zijn voor hun werkzaamheden.

Hoe zie je het heden en de toekomst voor de zorgsector?
De zorg moet zichzelf opnieuw uitvinden, dat vind ik goed. Er gaan nieuwe deuren open en in het kader van de participatie zal het netwerk nog belangrijker worden. We moeten zakelijker omgaan met krimpende budgetten en ons verantwoorden. De goeie kant is dat er een appél wordt gedaan op de zorgorganisaties om kritisch te kijken naar wat we doen en hoe we dat willen doen. Dat is een goede ontwikkeling. Wel heb ik zorgen over dat we niet doorschieten. De cliënt die ons nodig heeft moet altijd een beroep op zorg kunnen blijven doen en niet de dupe worden van alle veranderingen.

Bij Philadelphia werkte je hoofdzakelijk in de VG branche. Wat is jouw ervaring en visie op de Jeugdzorg?
Ik heb ervaring met en kennis van de jeugdzorg vanuit mijn werk als kinderverpleegkundige en mijn werk met organisaties als Jeugd & Gezin en Samen Veilig. Wat Jeugdzorg bij Triade betreft wil ik mij eerst nog verder verdiepen. Zeker omdat jeugdzorg volop in beweging is de aankomende jaren. Stel deze vraag nog eens over 100 dagen, wanneer ik Triade nog beter heb leren kennen.

Heb je ervaring met de verschillende methodieken zoals Triple-C, Vlaskamp en BOL-EIM?
Ik ken ze allemaal, want bij Philadelphia werden deze methodieken ook toegepast. Ik begrijp dat de medewerkers van Triade ook allemaal heel goed weten wat de methodieken inhouden. Ze worden goed toegepast in de praktijk. Dit zou ik graag terug willen zien bij mijn locatiebezoeken. Ik kom graag eens een kijkje nemen, aan tafel met de cliënten, op de koffie bij het team, voor een rondleiding of om te helpen.

Wat wil jij bereiken voor de cliënten van Triade?
Ik sluit heel erg aan bij de visie cliënten zo zelfstandig mogelijk te maken. Hen het leven laten leiden wat zij graag willen. Daar waar nodig moeten wij onze vakkennis inzetten, maar ook de cliënt laten schitteren. Samen met ouders, familie en verwanten, die een hele belangrijke rol hebben in de zorgomgeving en onderdeel zijn van het leven van de cliënt. Wij nemen alleen over wat over te nemen valt en gaan met de familie een natuurlijke samenwerking aan.

Ben je bekend met de term ZOT en zo ja, hoe ZOT ben jij?
Ik probeer zelf heel ZOT te zijn. Vanuit mijn functie daarentegen moet ik tevens in control zijn. ZelfOrganisatie betekent voor mij vertrouwen geven en verantwoording nemen. Als ieder zijn eigen verantwoording neemt dan kan ik loslaten. Belangrijk hierbij is aan de bel trekken als het niet goed gaat en niet doormodderen. De regiomanagers en managers stafdiensten spelen een centrale rol. Zij horen van de medewerkers hoe het gaat en kunnen mij vertellen of we nog op koers liggen met de zelforganisatie.

 

 

Zou je meedoen aan het programma Undercover Boss en wat zou je ervan leren om als zorgmedewerker aan de gang te zijn?
Ik doe daar graag aan mee! Ik wil zien en leren hoe er vanuit de visie van Triade gewerkt wordt om de cliënt waar mogelijk zelf de regie te geven. Hoe is de begeleidingsstijl en is de visie al helemaal doorgevoerd in de praktijk. Ik zou uitnodigen tot een gesprek en vragen stellen waarom men de dingen zo doet. Bewustwording en het gesprek samen aangaan. Leren van elkaar en van de cliënt. 

Je hebt veel ervaring met muziektherapie. Betekent dit voor de cliënten dat zij allemaal gaan zingen?
Haha, nee hoor! Het gaan hier om het inzetten van muziek in plaats van het aanzetten van muziek. Om de cliënt te verleiden mee te gaan in de geluiden of om het gesprek samen aan te gaan of herinneringen op te halen. Een mooi voorbeeld is van een cliënt met autisme die moeite heeft om aan te geven wat hem dwars zit. Door het inzetten van muziek die de cliënt mooi vindt, heeft hij een mogelijkheid gevonden om zich te uiten. De cliënt vertelt nu over zijn gevoelens door het te rappen voor zijn begeleider. Het contact is hiermee enorm verbeterd! Mijn tip is kijk goed naar wie de cliënt is. De een houdt van Nick en Simon, de ander van Pink Floyd. Muziek is prachtig om elkaar beter te leren kennen of om iemands gemoedstoestand te observeren. 

Het gebruik van domotica neemt in de zorg toe. Zou jij dit bij Triade in willen zetten?
Domotica wil ik graag verbreden tot zorgtechnologie en het is al veel voor handen. Er zijn al heel veel apps ontwikkelt voor mensen met een beperking. Hiermee kan veel in de zorg makkelijker gemaakt worden. Wel vind ik het belangrijk dat dit op de juiste manier wordt ingezet. Er moet goed voor ogen gehouden worden dat men dit ook inzet voor het gemak van de cliënt, niet alleen voor het gemak van de zorginstelling. De cliënt moet er beter van worden. Een mooi voorbeeld is de tovertafel: een beamer projecteert op tafel een voorwerp bijvoorbeeld een bal. Cliënten die weinig zelf kunnen rollen of gooien op deze manier wel een bal over. Ik heb wel eens mensen aan tafel zien zitten die heel erg in zichzelf gekeerd zijn, maar wel plotseling bewegen om het voorwerp te laten rollen en opkijken naar de buurman. Er is dan een eerste contact. Dit soort mogelijkheden van zorgtechnologie zijn ook voor Triade interessant.

Je werkte bij Philadelphia, waar ben je het meest trots op?
Dat wij met de pilots ‘Regelarme Zorg’ een verandering hebben bewerkstelligd binnen de organisatie: dat begint met jezelf steeds afvragen of je de goede dingen doet die de cliënt wil en nodig heeft. Medewerkers krijgen de ruimte en het vertrouwen om in hun vak dan wel de begeleiding voor de cliënt, verantwoording te nemen. Aandacht, luisteren en doorvragen en niet te snel vanuit de bestaande regels handelen. Veel regels zijn er voor het gemak van de medewerkers en dragen niet bij aan het goede leven van de cliënt.

Wat vond je lastig en wat heb je daarvan geleerd?
Ik ondervond dat ik het lastig vind als mensen deze ruimte en verantwoording niet willen of kunnen nemen. Bij zelforganisatie is dit een belangrijk onderdeel: mensen worden zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en de uitoefening van hun vak. Ik heb geleerd dat ik mensen kan ondersteunen om de verantwoording te nemen en teams in hun kracht te zetten. Een andere aanpak of een spiegel voorhouden kan heel verhelderend zijn. Je moet echt beginnen bij jezelf.

Wat wil je Triade meegeven in het kader van verbinding?
Mijn voorstel is om één dagdeel per jaar met de medewerkers van het hoofdkantoor naar de locaties te komen voor een verbindingsdag. Dan helpen we bijvoorbeeld bij het koken, wandelen we met de cliënten, maken de tuin mooier, gaan we samen naar de markt, et cetera. Zo brengen we stafdiensten het de medewerkers op de locaties dichter bij elkaar en leren we elkaar en de cliënten goed kennen. Ik heb er zin in!

Vragen?
mail ons